Sadržaj stranice

Kontekst

Objectives
  • Olakšavanje građanima i poduzećima u EU-u da brane svoja prava izvan matične zemlje poboljšanjem uzajamnog priznavanja sudskih odluka u cijelom EU-u
  • Suzbijanje organiziranog kriminala poput trgovine ljudima, krijumčarenja i kiberkriminaliteta te rješavanje problema korupcije
  • Zaključivanje pristupanja EU-a Konvenciji o ljudskim pravima Vijeća Europe
  • Traženje jamstava da agencije i poduzeća vlade SAD-a na odgovarajući način štite osobne podatke građana EU-a
  • Zalaganje za donošenje propisa o zabrani diskriminacije na razini EU-a

Documents