Područja politike

 • Sigurnosna unija

  Sigurnosna unija

  Europskim programom sigurnosti nastoji se uspostaviti jači, koordiniraniji i sveobuhvatan odgovor EU-a na terorizam i kiberkriminalitet.

 • Pravosudna suradnja

  Pravosudna suradnja

  Uzajamno povjerenje pri suradnji u kaznenim stvarima radi borbe protiv trgovine ljudima, krijumčarenja i korupcije. Stvaranje europskog područja pravde povezivanjem različitih nacionalnih pravnih sustava u EU-u kako bi se građanima i poduzećima olakšali život i poslovanje.

 • Temeljna prava

  Temeljna prava

  Zaštititi vladavinu prava i temeljna prava zaključivanjem pristupanja EU-a Europskoj konvenciji o ljudskim pravima te osiguravanjem da su svi prijedlozi Komisije usklađeni s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Direktivom o borbi protiv diskriminacije suzbija se diskriminacija i promiče rodna ravnopravnost.

 • Zaštita podataka

  Zaštita podataka

  Reformirati pravila o zaštiti podataka kako bi se ljudima omogućilo da imaju kontrolu nad svojim osobnim podacima te radi pomoći poduzećima. Osigurati da zemlje koje nisu članice EU-a također štite osobne podatke građana EU-a.

 • Zaštita potrošača

  Zaštita potrošača

  Zaštititi i osnažiti potrošače jačanjem sigurnosti robe, usluga i hrane; bolje informirati potrošače; poboljšati provedbu pravila o zaštiti potrošača i prilagoditi zakonodavstvo o zaštiti potrošača digitalnome dobu.

Aktualno

Kontekst

Objectives
 • provedba Europskog programa sigurnosti radi borbe protiv terorizma i sprječavanja radikalizacije
 • borba protiv korupcije, prekograničnoga i organiziranoga kriminala
 • omogućivanje građanima i poduzećima u EU-u da brane svoja prava izvan matične zemlje poboljšanjem uzajamnog priznavanja sudskih odluka u cijelom EU-u
 • osnivanje neovisnog Ureda europskog javnog tužitelja radi borbe protiv prijevara i zlouporabe financijskih sredstava EU-a
 • obrana temeljnih prava građana EU-a i provedba direktive o borbi protiv diskriminacije radi suzbijanja diskriminacije i promicanja rodne ravnopravnosti
 • zaključivanje pristupanja EU-a Konvenciji o ljudskim pravima Vijeća Europe
 • osiguravanje usklađenosti svih prijedloga Komisije s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima
 • reforma EU-ovih pravila o zaštiti podataka i osiguravanje da vladine agencije i poduzeća SAD-a na odgovarajući način štite osobne podatke građana EU-a
 • zaštita prava potrošača donošenjem zakona i propisa koji su prilagođeni gospodarskim i društvenim promjenama, posebice u digitalnom području, energetici i financijskim uslugama
 • jamčenje sigurnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu i pomoć potrošačima pri izboru na temelju jasnih, točnih i dosljednih informacija

Documents