Cúlra

Objectives
  • É a dhéanamh níos éasca do shaoránaigh agus do ghnólachtaí san Aontas Eorpach a gcearta a chosaint lasmuigh dá dtír féin, trí fheabhas a chur ar an gcaoi a ndéantar breithiúnais cúirteanna a aithint go frithpháirteach ar fud an Aontais.
  • Bheith níos déine ar choireacht eagraithe, m.sh. gáinneáil ar dhaoine, smuigleáil agus cibearchoireacht, agus dul i ngleic le héilliú.
  • Aontachas an Aontais Eorpaigh le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine a chur i gcrích.
  • Ráthaíochtaí a fháil go ndéanfaidh gníomhaireachtaí rialtais agus gnólachtaí SAM sonraí pearsanta shaoránaigh an Aontais a chosaint go leordhóthanach.
  • Dlí uile-Aontais i gcoinne an idirdhealaithe a bhrú chun cinn.

Cáipéisí