Politiikan alat

 • Turvallisuusunioni

  Turvallisuusunioni

  Euroopan turvallisuusagendan avulla EU pyrkii torjumaan terrorismia, kyberrikollisuutta ja muuta rikollisuutta tehokkaammin ja laajemmin sekä koordinoimaan alan toimia entistä paremmin.

 • Oikeudellinen yhteistyö

  Oikeudellinen yhteistyö

  EU-maat tekevät rikosoikeuden alalla yhteistyötä, jonka avulla torjutaan ihmiskauppaa, salakuljetusta ja korruptiota. Tavoitteena on perustaa Euroopan oikeusalue luomalla yhteyksiä kansallisten oikeusjärjestelmien välille ja helpottaa näin kansalaisten ja yritysten toimintaa.

 • Perusoikeudet

  Perusoikeudet

  Euroopan komission tavoitteena on suojata oikeusvaltion periaatteita ja kansalaisten perusoikeuksia varmistamalla, että EU:n liittymisprosessi Euroopan ihmisoikeussopimukseen saatetaan päätökseen ja että kaikissa EU:n toimissa noudatetaan EU:n perusoikeuskirjaa. Se pyrkii torjumaan syrjintää ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa syrjinnän vastaisella direktiivillä.

 • Tietosuoja

  Tietosuoja

  EU:n tietosuojasääntöjen uudistuksella annetaan kansalaisille paremmat mahdollisuudet valvoa henkilötietojensa käyttöä, autetaan yrityksiä ja varmistetaan, että EU-kansalaisten tiedot suojataan myös EU:n ulkopuolisissa maissa.

 • Kuluttajansuoja

  Kuluttajansuoja

  Euroopan komissio suojaa kuluttajia parantamalla tuotteiden, palvelujen ja elintarvikkeiden turvallisuutta, edistämällä kuluttajavalistusta, tehostamalla kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa ja mukauttamalla sääntöjä digitaaliajan vaatimuksiin.

Ajankohtaista

Taustaa

Objectives
 • torjua terrorismia ja ehkäistä radikalisoitumista ottamalla käyttöön Euroopan turvallisuusagenda
 • torjua korruptiota sekä kansainvälistä ja järjestäytynyttä rikollisuutta
 • huolehtia tuomioistuinten tuomioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, jotta kansalaiset ja yritykset voivat käyttää oikeuksiaan kaikkialla EU:ssa
 • perustaa riippumaton Euroopan syyttäjänvirasto, joka torjuu EU:n varoihin kohdistuvia petoksia ja väärinkäytöksiä
 • puolustaa EU-kansalaisten perusoikeuksia sekä torjua syrjintää ja edistää sukupuolten tasa-arvoa antamalla syrjinnän vastainen direktiivi
 • saattaa päätökseen prosessi, jonka myötä EU voi liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen
 • varmistaa, että kaikissa EU:n toimissa noudatetaan EU:n perusoikeuskirjaa
 • uudistaa EU:n tietosuojasääntöjä ja varmistaa, että myös Yhdysvaltojen viranomaiset ja yritykset suojaavat EU-kansalaisten henkilötietoja asianmukaisesti
 • turvata kuluttajien oikeudet lainsäädännön avulla ja varmistaa, että säädökset pysyvät ajan tasalla talouden ja yhteiskunnan muuttuessa – etenkin digitaali-, energia- ja rahoituspalvelualalla
 • varmistaa tuoteturvallisuus sisämarkkinoilla ja auttaa kuluttajia saamaan selkeitä, täsmällisiä ja yhdenmukaisia tietoja ostopäätösten perusteeksi.

Asiakirjat