Lehekülje sisu

Taust

Objectives
  • Lihtsustada ELi kodanikel ja ettevõtjatel oma õiguste kaitsmist väljaspool oma koduriiki, parandades kohtuotsuste vastastikust tunnustamist kogu ELis.
  • Tõkestada organiseeritud kuritegevuse sellised vormid nagu inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine ja küberkuritegevus, ning võidelda korruptsiooni vastu.
  • Viia lõpule ELi ühinemine Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooniga.
  • Saada tagatised selle kohta, et USA valitsusasutused ja ettevõtted kaitsevad asjakohaselt ELi kodanike isikuandmeid.
  • Võtta vastu kogu ELi hõlmav diskrimineerimisvastane õigusakt.

Dokumendid