Γενικό πλαίσιο

Objectives
  • Διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ να προασπίζουν τα δικαιώματά τους εκτός της χώρας τους, χάρη στην καλύτερη αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος -όπως η εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο και το ηλεκτρονικό έγκλημα- και καταπολέμηση της διαφθοράς.
  • Ολοκλήρωση της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  • Εξασφάλιση εγγυήσεων ότι οι κρατικές υπηρεσίες και οι εταιρείες των ΗΠΑ θα προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ.
  • Προώθηση μιας πανευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων.

Έγγραφα