Sidens indhold

Baggrund

Objectives
  • At gøre det lettere for borgere og virksomheder i EU at gøre deres rettigheder gældende uden for deres hjemland ved at forbedre den gensidige anerkendelse af domme afsagt af domstole i hele EU.
  • At slå ned på organiseret kriminalitet, såsom menneskehandel, smugling og cyberkriminalitet og at bekæmpe korruption.
  • At afslutte EU's tiltrædelse af Europarådets menneskerettighedskonvention.
  • At opnå garantier for, at amerikanske regeringsorganer og virksomheder på passende måde beskytter EU-borgeres personoplysninger.
  • At arbejde for en lov mod forskelsbehandling i hele EU.

Dokumenter