Politikområder

 • Sikkerhedsunionen

  Sikkerhedsunionen

  Den europæiske dagsorden for sikkerhed går efter en stærkere, mere koordineret og omfattende reaktion fra EU's side mod terrorkriminalitet og cyberkriminalitet.

 • Retligt samarbejde

  Retligt samarbejde

  Strafferetligt samarbejde i gensidig tillid for at bekæmpe menneskehandel, smugling og korruption. Oprettelse af et fælles europæisk retsområde ved at sammenkæde landenes forskellige retssystemer i hele EU, så borgerne og erhvervslivet får det lettere.

 • Grundlæggende rettigheder

  Grundlæggende rettigheder

  Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder skal beskyttes ved at fuldføre EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention og sikre, at alle Kommissionens forslag overholder det europæiske charter om menneskerettigheder. Direktivet om ikke-forskelsbehandling bekæmper diskrimination og fremmer ligestilling mellem kvinder og mænd.

 • Databeskyttelse

  Databeskyttelse

  Opdatering af databeskyttelsesreglerne skal give folk kontrol over deres personoplysninger og hjælpe virksomheder. Vi skal sikre, at lande uden for EU også beskytter EU-borgeres personoplysninger.

 • Forbrugerbeskyttelse

  Forbrugerbeskyttelse

  Forbrugerne beskyttes og får indflydelse gennem styrket forbrugersikkerhed for varer, tjenesteydelser og fødevarer, forbrugerne informeres bedre, og forbrugerlovgivningen håndhæves bedre og tilpasses til den digitale tidsalder.

Seneste

Baggrund

Objectives
 • Gennemførelse af en europæisk dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terror og forebygge radikalisering
 • Bekæmpelse af korruption og grænseoverskridende og organiseret kriminalitet
 • At gøre det muligt for borgere og virksomheder i EU at gøre deres rettigheder gældende uden for deres hjemland ved at forbedre den gensidige anerkendelse af domme afsagt af domstole i hele EU
 • At oprette en europæisk offentlig anklagemyndighed for at bekæmpe bedrageri med og misbrug af EU's midler
 • At forsvare EU-borgernes grundlæggende rettigheder og gennemføre et direktiv til bekæmpelse af diskrimination og fremme ligestilling mellem kønnene
 • At gennemføre EU's tiltrædelse af Europarådets menneskerettighedskonvention
 • At sikre, at alle Kommissionens lovforslag overholder EU's charter om grundlæggende rettigheder
 • At revidere EU's regler for databeskyttelse og sikre, at USA's regeringsorganer og virksomheder i tilstrækkelig grad beskytter EU-borgernes personoplysninger
 • At beskytte forbrugernes rettigheder gennem lovgivning for at sikre, at reglerne holder trit med de økonomiske og sociale forandringer – især med hensyn til IT, energi og finansielle tjenesteydelser
 • At garantere produktsikkerheden på det indre marked og hjælpe forbrugerne med at vælge ud fra klare, nøjagtige og ensartede oplysninger

Dokumenter