Souvislosti

Objectives
  • Usnadnit občanům i podnikům v EU prosazování jejich práv v jiné členské zemi tím, že dále zlepšíme situaci vzájemného uznávání soudních rozhodnutí mezi členskými státy EU.
  • Tvrdě potlačovat organizovanou trestnou činnost, jako je obchodování s lidmi, pašování zboží a kyberkriminalita, a řešit problematiku korupce.
  • Dokončit proces přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod.
  • Získat záruky, že vládní agentury USA a podniky ze Spojených států budou dodržovat pravidla na ochranu osobních údajů občanů EU.
  • Prosadit celoevropské protidiskriminační právní předpisy.

Dokumenty