Контекст

Objectives
  • Улесняване на гражданите и предприятията в ЕС при защитата на правата им извън тяхната страна чрез подобряване на взаимното признаване на съдебните решения в Съюза.
  • Борба с организираната престъпност, като например трафика на хора, контрабандата и киберпрестъпността, и справяне с корупцията.
  • Договаряне на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека.
  • Получаване на гаранции, че държавните агенции и дружествата в САЩ защитават по съответен начин личните данни на гражданите на ЕС.
  • Усилия за създаването на общоевропейско законодателство срещу дискриминацията.

Документи