Om förordningen och dataskydd

Bakgrund

Från och med den 25 maj 2018, i och med att den allmänna dataskyddsförordningen börjar gälla, finns det en enda uppsättning dataskyddsregler för samtliga företag som är verksamma i EU, oavsett var de är baserade.

Starkare regler för dataskydd innebär att

  • folk får mer kontroll över sina personuppgifter
  • företag kan dra fördel av lika konkurrensvillkor

Bibliotek

Förordning

Meddelande

Medborgare

Ladda nedPDF - 342.7 KB

Ladda nedPDF - 580.1 KB

Företag

Ladda nedPDF - 164.9 KB

Ladda nedPDF - 225.9 KB

Ladda nedPDF - 218.9 KB

Ladda nedPDF - 227.2 KB

Ladda nedPDF - 728.2 KB

Anknytande länkar

Infografik: Vad ditt företag måste göra

Hitta din nationella dataskyddsmyndighet online

Article 29 working party