Om förordningen och dataskydd

Bakgrund

Från och med den 25 maj 2018, i och med att den allmänna dataskyddsförordningen börjar gälla, finns det en enda uppsättning dataskyddsregler för samtliga företag som är verksamma i EU, oavsett var de är baserade.

Starkare regler för dataskydd innebär att

  • folk får mer kontroll över sina personuppgifter
  • företag kan dra fördel av lika konkurrensvillkor

Bibliotek

Förordning

Meddelande

Medborgare

Ladda nedPDF - 288 KB

Ladda nedPDF - 580.1 KB

Företag

Ladda nedPDF - 170.4 KB

Ladda nedPDF - 380.9 KB

Ladda nedPDF - 225.9 KB

Ladda nedPDF - 218.9 KB

Ladda nedPDF - 227.2 KB

Ladda nedPDF - 728.2 KB

Anknytande länkar

Infografik: Vad ditt företag måste göra

Hitta din nationella dataskyddsmyndighet online

Article 29 working party

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement

Europeiska dataskyddsstyrelsen