O nariadení a ochrane údajov

Kontext

Od 25. mája 2018, keď nadobúda účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane údajov, bude platiť jeden súbor pravidiel ochrany pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ, bez ohľadu na to, kde sídlia.

Prísnejšie pravidlá ochrany údajov znamenajú:

  • ľudia majú väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi;
  • podniky využívajú rovnaké podmienky.

Knižnica

Nariadenie

Oznámenie

Občania

PrevziaťPDF - 290.7 KB

PrevziaťPDF - 586.6 KB

Podniky

PrevziaťPDF - 207.2 KB

PrevziaťPDF - 435.2 KB

PrevziaťPDF - 225.9 KB

PrevziaťPDF - 218.9 KB

PrevziaťPDF - 227.2 KB

Súvisiace odkazy

Infografika: Čo musí vaša spoločnosť urobiť

Nájdite na internete svoj úrad na ochranu údajov

Article 29 working party

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement

Európsky výbor pre ochranu údajov