O nariadení a ochrane údajov

Kontext

Od 25. mája 2018, keď nadobúda účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane údajov, bude platiť jeden súbor pravidiel ochrany pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ, bez ohľadu na to, kde sídlia.

Prísnejšie pravidlá ochrany údajov znamenajú:

  • ľudia majú väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi;
  • podniky využívajú rovnaké podmienky.

Knižnica

Nariadenie

Oznámenie

Občania

PrevziaťPDF - 356.2 KB

PrevziaťPDF - 586.6 KB

Podniky

PrevziaťPDF - 170.3 KB

PrevziaťPDF - 225.9 KB

PrevziaťPDF - 218.9 KB

PrevziaťPDF - 227.2 KB

Súvisiace odkazy

Infografika: Čo musí vaša spoločnosť urobiť

Nájdite na internete svoj úrad na ochranu údajov

Article 29 working party