Teave määruse ja andmekaitse kohta

Taust

Isikuandmete kaitse üldmäärus jõustub 25. mail 2018 ja seejärel kehtivad kõigile ELis tegutsevatele ettevõtjatele ühtsed andmekaitse eeskirjad, sõltumata nende asukohast.

Rangemad andmekaitse eeskirjad tähendavad seda, et

  • inimeste isikuandmed on paremini nende kontrolli all
  • kõigile ettevõtjatele kehtivad võrdsed tingimused

Teek

Määrus

Teatis

Kodanikud

AllalaadiminePDF - 285 KB

AllalaadiminePDF - 575.6 KB

Ettevõtjad

AllalaadiminePDF - 165 KB

AllalaadiminePDF - 375 KB

AllalaadiminePDF - 225.9 KB

AllalaadiminePDF - 218.9 KB

AllalaadiminePDF - 227.2 KB

Seotud lingid

Infograafik: Mida teie ettevõte tegema peab?

Leidke veebi kaudu oma riiklik andmekaitseasutus

Article 29 working party

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement

Euroopa Andmekaitsenõukogu