Σχετικά με τον κανονισμό και την προστασία των δεδομένων

Γενικό πλαίσιο

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, θα ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι

  • οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
  • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Βιβλιοθήκη

ΛήψηPDF - 262.6 KB

κανονισμός

Ανακοίνωση

Πολίτες

ΛήψηPDF - 299.4 KB

ΛήψηPDF - 597 KB

Επιχειρήσεις

ΛήψηPDF - 194.7 KB

ΛήψηPDF - 418 KB

ΛήψηPDF - 225.9 KB

ΛήψηPDF - 218.9 KB

ΛήψηPDF - 227.2 KB

Εικονογράφημα: Τι πρέπει να κάνει η επιχείρησή σας

Βρείτε την εθνική σας αρχή προστασίας δεδομένων στο διαδίκτυο

Article 29 working party

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement

ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων