Politik

Bakgrund

Objectives
  • Erbjuda lån eller garantier med större riskkapacitet
  • Inrikta EU-anslagen på jobb, tillväxt och konkurrenskraft i 2018 års förslag till EU:s nästa långtidsbudget
  • Stödja EU-ländernas satsningar på tillväxt och investeringar enligt EU:s regler i stabilitets- och tillväxtpakten
  • Minska pappersarbetet för små och medelstora företag och främja entreprenörskap för fler nya jobb

Dokument