Politik

Aktuellt

Bakgrund

Objectives
  • Erbjuda lån eller garantier med större riskkapacitet.
  • Anslå EU-medel till jobb, tillväxt och konkurrenskraft i samband med 2016 års översyn av EU:s långtidsbudget (den fleråriga budgetramen).
  • Uppmuntra EU-länderna att satsa på tillväxt och investeringar inom ramen för vad stabilitets- och tillväxtpakten tillåter.
  • Minska byråkratin för små och medelstora företag för att främja entreprenörskap och nya jobb.

Dokument