Policy areas

Background

Objectives
  • Ponuditi posojila ali jamstva za večje tveganje
  • Na podlagi revizije dolgoročnega proračuna EU (večletnega finančnega okvira) leta 2016 nameniti več sredstev ustvarjanju novih delovnih mest, gospodarski rasti in konkurenčnosti
  • Podpreti države članice pri spodbujanju gospodarske rasti in naložb ob upoštevanju Pakta EU za stabilnost in rast
  • Zmanjšati birokratske ovire za mala in srednje velika podjetja (MSP) in tako spodbuditi podjetništvo in ustvarjanje delovnih mest

Dokumenti