Področja politike

Najnovejše

Osnovne informacije

Objectives
  • Ponuditi posojila ali jamstva za večje tveganje.
  • Na podlagi revizije dolgoročnega proračuna EU (večletnega finančnega okvira) leta 2016 nameniti več sredstev ustvarjanju novih delovnih mest, gospodarski rasti in konkurenčnosti.
  • Podpreti države članice pri spodbujanju gospodarske rasti in naložb ob upoštevanju Pakta za stabilnost in rast.
  • Odpraviti birokratske ovire za mala in srednje velika podjetja (MSP), tako spodbuditi podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest.

Dokumenti