Policy areas

Background

Objectives
  • acordarea de împrumuturi sau garanții cu o capacitate de risc mai mare
  • utilizarea revizuirii din 2016 a bugetului Uniunii pe termen lung (cadrul financiar multianual) pentru a orienta mai mult fondurile UE către crearea de locuri de muncă, creștere economică și competitivitate
  • încurajarea guvernelor naționale să stimuleze creșterea și investițiile, în limitele Pactului de stabilitate și de creștere al UE
  • simplificarea procedurilor administrative pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a promova spiritul antreprenorial și pentru a favoriza crearea de locuri de muncă

Documente