Domenii de acțiune

Noutăți

Context

Objectives
  • Să acordăm și să facilităm acordarea de împrumuturi sau garanții cu o capacitate de risc mai mare
  • Să utilizăm revizuirea din 2016 a bugetului Uniunii pe termen lung (cadrul financiar multianual) pentru a orienta mai mult fondurile UE către crearea de locuri de muncă, creștere economică și competitivitate
  • Să încurajăm guvernele naționale să stimuleze creșterea și investițiile, în limitele Pactului de stabilitate și de creștere al UE
  • Să simplificăm procedurile administrative pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a stimula spiritul antreprenorial și crearea de locuri de muncă

Documente