Domenii de acțiune

Noutăți

Context

Objectives
  • Să acordăm și să facilităm acordarea de împrumuturi sau garanții cu o capacitate de risc mai mare
  • Să folosim propunerea de buget pe termen lung al UE din 2018 pentru a orienta mai mult fondurile europene către competitivitate, creștere economică și crearea de locuri de muncă.
  • Să sprijinim guvernele naționale în eforturile lor de stimulare a creșterii economice și a investițiilor, în conformitate cu normele UE în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere
  • Să reducem sarcina administrativă pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și să promovăm antreprenoriatul care poate genera locuri de muncă

Documente