Obszary działalności

Aktualności

Kontekst

Objectives
  • Oferowanie pożyczek lub gwarancji zapewniających lepsze zabezpieczenie przed ryzykiem
  • Propozycje z 2018 r. w sprawie unijnego budżetu długoterminowego mają pozwolić przekierować fundusze unijne na cele w postaci zatrudnienia, wzrostu i konkurencyjności
  • Wspieranie rządów krajowych w ich działaniach na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i inwestycji, zgodnie z przepisami UE zawartymi w pakcie stabilności i wzrostu
  • Ograniczenie biurokracji ciążącej na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz promowanie przedsiębiorczości sprzyjającej tworzeniu miejsc pracy

Dokumenty