Obszary działalności

Aktualności

Kontekst

Objectives
  • Oferowanie pożyczek lub gwarancji zapewniających lepsze zabezpieczenie przed ryzykiem
  • Przy okazji przeglądu unijnego budżetu długoterminowego w 2016 r. (wieloletnie ramy finansowe) – przekierowanie funduszy unijnych na cele w postaci zatrudnienia, wzrostu i konkurencyjności
  • Wspieranie rządów państw członkowskich w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i inwestycji w ramach unijnego paktu stabilności i wzrostu
  • Uwolnienie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) od nadmiaru biurokracji, co ma służyć wspieraniu przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy

Dokumenty