Policy areas

 • Investeringsplan

  Het Investeringsplan is bedoeld om op een innovatieve manier openbare en particuliere financieringsmiddelen te mobiliseren, zo'n 315 miljard euro in de komende drie jaar (2015-2017).

 • Europees semester

  Europees semester

  De afstemming van het nationaal economisch beleid op de regels van de EU gebeurt in een jaarlijkse cyclus die bekendstaat als het "Europees semester".

 • Naar een circulaire economie

  We moeten Europese bedrijven en consumenten helpen bij de overgang naar een meer circulaire economie, waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt.

Background

Objectives
 • Kredietmogelijkheden en garanties bieden om grotere risico's op te vangen
 • De herziening van de EU-langetermijnbegroting (het meerjarig financiële kader) aangrijpen om banen, groei en concurrentievermogen te scheppen
 • De nationale regeringen aanmoedigen om groei en investeringen te stimuleren binnen de grenzen van het stabiliteits- en groeipact van de EU
 • Kleine en middelgrote ondernemingen (het MKB) verlossen van bureaucratie om het ondernemerschap te bevorderen en werkgelegenheid te creëren

Stukken