Beleidsterreinen

Nieuws

Achtergrond

Objectives
  • Risicobestendiger kredieten en garanties aanbieden
  • De herziening van de EU-langetermijnbegroting (het meerjarig financieel kader) aangrijpen om banen, groei en concurrentievermogen te scheppen
  • De nationale regeringen aanmoedigen om groei en investeringen te stimuleren binnen de grenzen van het stabiliteits- en groeipact van de EU
  • Kleine en middelgrote ondernemingen (het MKB) verlossen van bureaucratie om het ondernemerschap te bevorderen en werkgelegenheid te creëren

Stukken