Beleidsterreinen

Nieuws

Achtergrond

Objectives
  • Risicobestendiger kredieten en garanties aanbieden
  • De EU-langetermijnbegroting van 2018: banen, groei en concurrentievermogen
  • Ondersteuning van nationale overheden bij hun inspanningen om groei en investeringen te stimuleren, overeenkomstig de EU-regels van het stabiliteits- en groeipact
  • Vermindering van de administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) en bevordering van ondernemerschap dat banen kan scheppen

Stukken