Oqsma ta' politika

L-aktar reċenti

Sfond

Objectives
  • Noffru self jew garanziji b’kapaċità ta’ riskju akbar.
  • Nużaw l-analiżi tal-2016 tal-baġit fit-tul tal-UE (qafas finanzjarju pluriennali) sabiex il-fondi tal-UE jkunu diretti lejn l-impjiegi, it-tkabbir u l-kompetittività.
  • Inħeġġu lill-gvernijiet nazzjonali biex jagħtu spinta lit-tkabbir u l-investiment, fi ħdan il-limiti tal-patt ta’ stabbiltà u tkabbir tal-UE.
  • Neħilsu lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) minn burokrazija żejda, biex jiġu promossi l-intraprenditorija u l-ħolqien tax-xogħol.

Atti