Politikas jomas

Jaunumi

Konteksts

Objectives
  • Piedāvāt aizņēmumus vai garantijas, kuri ļauj uzņemties lielāku risku.
  • ES ilgtermiņa budžeta (daudzgadu finanšu shēmas) 2016. gada pārskatīšanu izmantot kā iespēju novirzīt ES līdzekļus jaunām darbvietām, izaugsmei un konkurētspējai.
  • Mudināt dalībvalstu valdības stimulēt izaugsmi un investīcijas, īstenojot ES Stabilitātes un izaugsmes paktu.
  • Atbrīvot no administratīvā sloga mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), veicināt uzņēmējdarbību un darbvietu izveidi.

Dokumenti