Politikas jomas

Jaunumi

Konteksts

Objectives
  • Piedāvāt aizņēmumus vai garantijas, kuri ļauj uzņemties lielāku risku.
  • Izmantot 2018. gada priekšlikumus ES ilgtermiņa budžetam kā iespēju novirzīt ES līdzekļus jaunām darbvietām, izaugsmei un konkurētspējai.
  • Atbalstīt dalībvalstu valdību darbu izaugsmes un investīciju stimulēšanā saskaņā ar ES noteikumiem, kas ietverti Stabilitātes un izaugsmes paktā.
  • Mazināt administratīvo slogu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un veicināt uzņēmējdarbību, kas var radīt jaunas darbvietas.

Dokumenti