Policy areas

Background

Objectives
  • Paskolų arba garantijų, leidžiant daugiau rizikos, teikimas
  • Naudojimasis 2016 m. ES ilgalaikio biudžeto (daugiametės finansinės programos) peržiūra skirti daugiau ES lėšų darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo kryptims
  • Nacionalinių vyriausybių skatinimas didinti ekonomikos augimą bei investicijas nepažeidžiant ES stabilumo ir augimo pakto
  • Biurokratinių kliūčių mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) šalinimas siekiant skatinti verslumą ir darbo vietų kūrimą

Dokumentai