Politikos sritys

Naujausia

Pagrindinė informacija

Objectives
  • Paskolų arba garantijų, leidžiant daugiau rizikos, teikimas
  • Naudojimasis ES ilgalaikio biudžeto 2018 m. pasiūlymais skirti daugiau ES lėšų darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo kryptims
  • Pagalba nacionalinėms vyriausybėms skatinti ekonomikos augimą ir investicijas, laikantis Stabilumo ir augimo pakte nustatytų ES taisyklių
  • Biurokratinių kliūčių mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) mažinimas ir verslumo, galinčio kurti darbo vietas, skatinimas

Dokumentai