Područja politike

Aktualno

Kontekst

Objectives
  • ponuda zajmova ili jamstava za rizičnija ulaganja
  • usmjeravanje sredstava EU-a na otvaranje radnih mjesta, rast i konkurentnost na temelju revizije dugoročnog proračuna EU-a iz 2016. (Višegodišnji financijski okvir)
  • poticanje nacionalnih vlada na jačanje rasta i ulaganja u okviru Pakta EU-a o stabilnosti i rastu
  • pojednostavnjenje upravnih postupaka za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) kako bi se promicalo poduzetništvo i otvaranje radnih mjesta

Documents