Područja politike

Aktualno

Kontekst

Objectives
  • ponuda zajmova ili jamstava za rizičnija ulaganja
  • usmjeravanje sredstava EU-a na otvaranje radnih mjesta, rast i konkurentnost na temelju prijedloga za dugoročni proračun EU-a iz 2018.
  • podupiranje nacionalnih vlada u njihovu radu na poticanju rasta i ulaganja, u skladu s pravilima EU-a iz Pakta EU-a o stabilnosti i rastu
  • smanjenje administrativnog opterećenja za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) te promicanje poduzetništva kojim se mogu stvoriti radna mjesta

Documents