Réimsí beartais

An scéala is déanaí

Cúlra

Objectives
  • Iasachtaí nó ráthaíochtaí a thairiscint lena ngabhann acmhainn riosca níos mó
  • Leas a bhaint as athbhreithniú 2016 ar bhuiséad fadtéarmach an Aontais Eorpaigh (an Creat Airgeadais Ilbhliantúil) chun cistí an Aontais a dhíriú ar phoist, fás agus iomaíochas
  • Na rialtais náisiúnta a spreagadh le borradh a chur faoin bhfás agus faoin infheistíocht de réir rialacha Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis an Aontais Eorpaigh
  • Ualach an rómhaorlathais a bhaint d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide chun an fhiontraíocht agus an fhostaíocht a chur chun cinn

Cáipéisí