Background

Objectives
  • Iasachtaí nó ráthaíochtaí a thairiscint lena ngabhann acmhainn riosca níos mó
  • Leas a bhaint as athbhreithniú 2016 ar bhuiséad fadtéarmach an Aontais Eorpaigh (an Creat Airgeadais Ilbhliantúil) chun cistí an Aontais a dhíriú ar phoist, fás agus iomaíochas
  • Spreagadh a thabhairt do na rialtais náisiúnta borradh a chur faoin bhfás agus faoin infheistíocht, de réir rialacha Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis an Aontais Eorpaigh.
  • Rómhaorlathas ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) a laghdú chun an fhiontraíocht agus an fhostaíocht a chur chun cinn.