Policy areas

 • Plean Infheistíochta

  Déantar foráil sa Phlean Infheistíochta maidir le húsáid chliste foinsí maoiniúcháin poiblí agus príobháideacha - €315 billiún ar a laghad sna trí bliana amach romhainn (2015 – 2017).

 • An Seimeastar Eorpach

  An Seimeastar Eorpach

  Gach bliain déantar rialacha eacnamaíocha an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme le timthriall comhordúcháin ar a dtugtar an Seimeastar Eorpach.

 • Ionsar gheilleagar ciorclach

  Cuidiú le gnólachtaí Eorpacha agus tomhaltóirí Eorpacha an t-aistriú a dhéanamh chuig geilleagar atá níos láidre agus níos ciorclaí ina mbaintear leas as acmhainní ar chaoi níos inbhuanaithe.

Background

Objectives
 • Iasachtaí nó ráthaíochtaí a thairiscint lena ngabhann acmhainn riosca níos mó
 • Leas a bhaint as athbhreithniú 2016 ar bhuiséad fadtéarmach an Aontais Eorpaigh (an Creat Airgeadais Ilbhliantúil) chun cistí an Aontais a dhíriú ar phoist, fás agus iomaíochas
 • Spreagadh a thabhairt do na rialtais náisiúnta borradh a chur faoin bhfás agus faoin infheistíocht, de réir rialacha Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis an Aontais Eorpaigh.
 • Rómhaorlathas ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) a laghdú chun an fhiontraíocht agus an fhostaíocht a chur chun cinn.

Cáipéisí