Politiikan alat

Ajankohtaista

Taustaa

Objectives
  • tarjota riskikapasiteetiltaan parempia lainoja ja vakuuksia
  • suunnata EU:n varoja työllisyyden, kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseen vuonna 2018 tehtyjen EU:n pitkän aikavälin talousarviota koskevien ehdotusten mukaisesti
  • kannustaa EU-maita edistämään kasvua ja investointeja EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen puitteissa
  • vähentää pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollisia velvoitteita, jolloin yrittäjyyden ja työpaikkojen luomisen edellytykset paranevat

Asiakirjat