Poliitikavaldkonnad

Viimati lisatud

Taust

Objectives
  • Võimaldada laene või tagatisi, mille puhul riskitaluvuse tase on suurem
  • Kasutada ELi vahendeid töökohtade loomise, majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamiseks, tuginedes ELi pikaajalist eelarvet käsitlevatele 2018. aasta ettepanekutele
  • Toetada liikmesriikide valitsuste jõupingutusi hoogustada majanduskasvu ning investeerimist kooskõlas ELi stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetega
  • Vähendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) jaoks bürokraatiat ning edendada ettevõtlust, mis omakorda aitab luua töökohti

Dokumendid