Poliitikavaldkonnad

Viimati lisatud

Taust

Objectives
  • Võimaldada laene või tagatisi, mille puhul riskitaluvuse tase on suurem
  • Suunata ELi vahendeid töökohtade loomise, majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamiseks, tuginedes ELi pikaajalise eelarve (mitmeaastane finantsraamistik) 2016. aasta läbivaatamisele
  • Julgustada liikmesriikide valitsusi hoogustama majanduskasvu ning investeerimist ELi stabiilsuse ja kasvu paktiga kehtestatud nõuete raames
  • Vähendada bürokraatiat väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) jaoks, edendada ettevõtlust ning töökohtade loomist

Dokumendid