Τομείς πολιτικής

Επικαιρότητα

Γενικό πλαίσιο

Objectives
  • Χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων με μεγαλύτερη ικανότητα ανάληψης κινδύνου
  • Χρησιμοποίηση των προτάσεων του 2018 σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για τη διοχέτευση κονδυλίων της ΕΕ στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα
  • Στήριξη των εθνικών κυβερνήσεων στο έργο τους για τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
  • Μείωση της γραφειοκρατίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και προώθηση της επιχειρηματικότητας που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας

Έγγραφα