Politikområder

Seneste

Baggrund

Objectives
  • Der skal udbydes lån og garantier med større risikokapacitet.
  • Midtvejsevalueringen af EU's langsigtede budget (den flerårige finansielle ramme) i 2016 skal bruges til at orientere EU-budgettet mod beskæftigelse, vækst og konkurrenceevne.
  • EU-landene skal tilskyndes til at sætte skub i vækst og investeringer inden for rammerne af EU’s stabilitets- og vækstpagt.
  • Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) skal befris fra bureaukrati, så vi fremmer iværksætteri og jobskabelse.

Dokumenter