Politikområder

Seneste

Baggrund

Objectives
  • Der skal udbydes lån og garantier med større risikokapacitet.
  • Forslagene fra 2018 om EU's langsigtede budget skal bruges til at orientere EU-budgettet mod beskæftigelse, vækst og konkurrenceevne.
  • EU-landene skal støttes i deres indsats for at fremme vækst og investeringer i overensstemmelse med EU's regler i stabilitets- og vækstpagten
  • Mindre bureaukrati for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og fremme af iværksætteri, der kan skabe arbejdspladser

Dokumenter