Oblasti politiky

Novinky

Souvislosti

Objectives
  • Zajistit nabídku půjček a záruk s vyšší rizikovou kapacitou.
  • Využít přezkumu čerpání dlouhodobého rozpočtu EU z roku 2016 (víceletý finanční rámec) a nasměrovat prostředky EU do tvorby pracovních míst, zvyšování hospodářského růstu a konkurenceschopnosti.
  • Motivovat vlády členských zemí, aby v rámci Paktu o stabilitě a růstu EU stimulovaly hospodářský růst a investice.
  • Podpořit podnikání a tvorbu pracovních míst osvobozením malých a středních podniků od administrativní zátěže.

Dokumenty