Policy areas

Background

Objectives
  • Zajistit nabídku úvěrů a záruk s vyšší rizikovou kapacitou.
  • Využít přezkumu čerpání dlouhodobého rozpočtu EU z roku 2016 (tzv. víceletého finančního rámce) a nasměrovat prostředky EU do tvorby pracovních míst, zvyšování růstu a konkurenceschopnosti.
  • Motivovat vlády členských zemí ke stimulaci růstu a investic, a to v rámci Paktu o stabilitě a růstu
  • Snížit administrativní zátěž pro malé a střední podniky a podpořit tak podnikání a tvorbu pracovních míst

Dokumenty