Oblasti politiky

Souvislosti

Objectives
  • Zajistit nabídku půjček a záruk s vyšší rizikovou kapacitou.
  • Využít návrh dlouhodobého rozpočtu EU z roku 2018 k nasměrování fondů EU do tvorby pracovních míst, zvyšování hospodářského růstu a konkurenceschopnosti.
  • Podporovat jednotlivé státy, aby podporovaly hospodářský růst a investice v souladu s pravidly EU stanovenými v Paktu o stabilitě a růstu.
  • Snižovat administrativní zátěž malých a středních podniků a podporovat podnikání, které vytváří pracovní místa.

Dokumenty