Области на политиката

Новости

Контекст

Objectives
  • Предоставяне на заеми или гаранции с по-голям капацитет за поемане на риск
  • Използване на предложенията от 2018 г. за дългосрочния бюджет на ЕС за насочване на средства на Съюза към създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност
  • Подкрепа за националните правителства в работата им за насърчаване на растежа и инвестициите в съответствие с правилата на ЕС в рамките на Пакта за стабилност и растеж
  • Намаляване на бюрокрацията за малките и средните предприятия (МСП) и насърчаване на предприемачеството, което може да създаде работни места

Документи