Vsebina strani

Evropska komisija je sprejela nov ambiciozen sveženj ukrepov o krožnem gospodarstvu, ki bodo evropskim podjetjem in potrošnikom pomagali pri prehodu na močnejše in bolj krožno gospodarstvo, v katerem se viri uporabljajo bolj trajnostno.

Predlagani ukrepi, kot je na primer povečanje recikliranja in ponovne uporabe, bodo prispevali k „zaprtju zanke“ življenjskega cikla proizvodov in koristili tako okolju kot gospodarstvu. Omogočili bodo kar največji izkoristek in uporabo vseh surovin, proizvodov in odpadkov, s čimer se bodo povečali prihranki energije in zmanjšale emisije toplogrednih plinov.

Predlagani ukrepi zadevajo celotni življenjski cikel proizvodov: od proizvodnje in potrošnje do ravnanja z odpadki in trga za sekundarne surovine. Prehod bodo finančno podprli evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF), in sicer je ravnanju z odpadki namenjenih 5,5 milijarde evrov. Ta znesek bo dopolnilo še 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020 (program EU za financiranje raziskav in inovacij), prav tako naložbe v krožno gospodarstvo na nacionalni ravni.

 

Dokumenti