Pe această pagină:

Comisia Europeană a adoptat în 2015 un plan de acțiune menit să accelereze trecerea la economia circulară, să stimuleze competitivitatea globală, să promoveze o creștere economică sustenabilă și să creeze noi locuri de muncă.

Planul de acțiune cuprinde 54 de măsuri pentru „închiderea cercului” în ciclul de viață al produselor – de la producție și consum, la gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime secundare. În același timp, evidențiază cinci sectoare prioritare în care ar trebui accelerată tranziția, de-a lungul întregului lanț valoric: materialele plastice, deșeurile alimentare, materiile prime critice, construcțiile și demolările, biomasa și biomateria. Firul roșu în toate acțiunile este nevoia de a crea o bază solidă, un teren fertil pentru investiții și inovare.

UE sprijină financiar această tranziție prin fondurile structurale și de investiții europene, programul Orizont 2020, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și programul LIFE.

Planul de acțiune promovează, de asemenea, o cooperare strânsă cu toate părțile interesate de economia circulară: autorități naționale, regionale și locale, întreprinderi, organisme de cercetare, cetățeni etc.

Toate cele 54 de acțiuni din cadrul planului au fost realizate sau sunt în curs de realizare. A fost publicat un raport complet privind punerea în aplicare a Planului de acțiune privind economia circulară, adoptat de Comisie în decembrie 2015.

Documente