Op deze pagina

De Europese Commissie heeft in 2015 een actieplan goedgekeurd om in Europa de overgang naar een circulaire economie te versnellen, het concurrentievermogen te stimuleren, duurzame economische groei te bevorderen en nieuwe banen te scheppen.

Het actieplan bevat 54 maatregelen om de levenscyclus van producten rond te maken: van productie- en consumptiefase tot afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen. Om de overgang in de gehele waardeketen sneller te laten verlopen, worden ook vijf prioritaire sectoren aangewezen (kunststoffen, voedselverspilling, onmisbare grondstoffen, bouw en sloop, en biomassa en materialen van biologische oorsprong). Er wordt sterk de nadruk gelegd op de ontwikkeling van een goede voedingsbodem waarin investeringen en innovatie kunnen gedijen.

Deze overgang krijgt financiële steun van de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020, het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en het LIFE-programma.

Het actieplan bevordert ook de samenwerking met lidstaten, regio’s en gemeenten, bedrijven, onderzoeksinstellingen, burgers en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de circulaire economie.

Alle 54 maatregelen van het actieplan uit december 2015 zijn of worden inmiddels uitgevoerd. Over die uitvoering is nu ook een uitgebreid verslag verschenen.

Stukken