Op deze pagina

De Europese Commissie heeft een ambitieus nieuw pakket goedgekeurd voor de circulaire economie, dat Europese bedrijven en consumenten moet helpen bij de overgang naar een economie, waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt.

Met de maatregelen wil ze de "cirkel rondmaken" en zorgen voor een echte kringloop van producten met meer recycling en hergebruik. Dat is gunstig voor zowel het milieu als de economie. Alle grondstoffen, producten en afvalstoffen zullen zo goed en lang mogelijk worden benut, wat energiebesparing en een vermindering van broeikasgasemissies zal opleveren.

De voorstellen bestrijken de hele levenscyclus van producten: van productie- en consumptiefase tot afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen. Deze overgang wordt financieel ondersteund door de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) met o.a. 5,5 miljard euro voor afvalbeheer. Daarnaast is er 650 miljoen euro beschikbaar in het kader van Horizon 2020 (het EU-programma voor onderzoek en innovatie) en door investeringen in de circulaire economie op nationaal niveau.

 

Stukken