Eiropas Komisija ir pieņēmusi vērienīgu jaunu aprites ekonomikas tiesību aktu paketi, lai atvieglotu Eiropas uzņēmumiem un patērētājiem pāreju uz izteiktāku aprites ekonomiku, kurā resursi tiek izmantoti ilgtspējīgāk.

Ierosinātie pasākumi palīdzēs noslēgt ražojumu aprites ciklu loku, izvēršot pārstrādes un atkārtotas izmantošanas iespējas, un nesīs labumu gan videi, gan ekonomikai. Plānots maksimāli lietderīgi izmantot visas izejvielas, ražojumus un atkritumus, taupīt enerģiju un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Priekšlikumi attiecas uz pilnu produktu aprites ciklu – no ražošanas un patēriņa līdz atkritumu apsaimniekošanai un otrreizējo izejvielu tirgum. Finansiālais atbalsts šai pārejai tiks nodrošināts no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. Atkritumu apsaimniekošanai vien atvēlēti 5,5 miljardi eiro. Vēl 650 miljonus eiro ir paredzēts piešķirt no ES pētniecības un inovācijas finansēšanas programmas “Apvārsnis 2020”. Ieguldījumi aprites ekonomikā ir plānoti arī valstu līmenī.

 

Dokumenti