Puslapio turinys

Europos Komisija priėmė didelės apimties žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį, kuriuo Europos verslo įmonėms ir vartotojams siekiama padėti pereiti prie stipresnės žiedinės ekonomikos, tausiau naudojant išteklius.

Pasiūlyti veiksmai padės sukurti uždarą produktų gyvavimo ciklą, nes bus perdirbama daugiau atliekų ir medžiagos bus naudojamos pakartotinai, o tai duos naudos tiek aplinkai, tiek ir ekonomikai. Šie planai užtikrins, kad visos žaliavos, produktai ir atliekos būtų panaudojami maksimaliai ir iš jų gaunama maksimali vertė, o drauge bus skatinama taupyti energiją ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Pasiūlymai skirti visam produktų gyvavimo ciklui nuo gamybos ir vartojimo iki atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų rinkos. Šis perėjimas bus remiamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) lėšomis, iš kurių 5,5 mlrd. eurų bus skirta atliekų tvarkymo reikmėms. Be to, dar bus skirta 650 mln. eurų paramos pagal programą „Horizontas 2020“ (ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą) ir investicijomis į žiedinę ekonomiką nacionaliniu lygmeniu.

 

Dokumentai