Puslapio turinys

2015 m. Europos Komisija priėmė veiksmų planą, kuriuo siekiama paspartinti Europos perėjimą prie žiedinės ekonomikos, didinti konkurencingumą pasaulyje, skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas.

Veiksmų plane numatytos 54 priemonės produktų gyvavimo ciklo ratui uždaryti – nuo gamybos ir vartojimo iki atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų rinkos. Jame taip pat nustatyti penki prioritetiniai sektoriai siekiant paspartinti perėjimą jų vertės grandinėse (plastiko, maisto atliekų, svarbiausių žaliavų, statybos ir griovimo, biomasės ir biologinių medžiagų). Jame itin akcentuojama, kad reikia sukurti tvirtą pagrindą investicijoms ir naujovėms klestėti.

Šis perėjimas finansiškai remiamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“, Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) ir programos LIFE lėšomis.

Veiksmų planu taip pat skatinamas glaudus bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, regionais ir savivaldybėmis, įmonėmis, mokslinių tyrimų įstaigomis, piliečiais ir kitais suinteresuotaisiais žiedinės ekonomikos subjektais.

Visi plane numatyti 54 veiksmai šiuo metu jau įgyvendinti arba yra įgyvendinami. Paskelbta išsami ataskaita dėl 2015 m. gruodžio mėn. Komisijos priimto ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo.

Dokumentai