Az Európai Bizottság 2015-ben cselekvési tervet fogadott el, hogy elősegítse a körforgásos gazdaságra való átállás felgyorsítását, a globális versenyképesség fokozását, a fenntartható gazdasági növekedést és új munkahelyek teremtését Európában.

A cselekvési terv 54 előremutató intézkedést tartalmaz, melyek a gyártástól kezdve a fogyasztáson és a hulladékgazdálkodáson át a másodlagos nyersanyagok piacáig a termékek életciklusának egészére kiterjednek. Emellett meghatározza az értéklánc azon öt kiemelt területét, ahol fel kell gyorsítani az átállást: műanyagok, élelmiszer-hulladék, kritikus fontosságú nyersanyagok, építési és bontási munkák, biomassza és bioalapú anyagok. A cselekvési terv nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az újonnan kialakítandó gazdasági keretfeltételek kellően ösztönözzék majd a beruházásokat és az innovációt.

Az átállás anyagi fedezetét a következő uniós pénzeszközök biztosítják: az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020, az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és a LIFE program.

A cselekvési terv a tagállamokkal, a régiókkal és az önkormányzatokkal, a vállalkozásokkal, a kutatóintézetekkel, a polgárokkal és a körforgásos gazdaságban részt vevő egyéb érdekelt felekkel való szoros együttműködést is előmozdítja.

Mostanra a cselekvési tervnek mind az 54 intézkedése kapcsán történtek lépések: végrehajtásuk vagy már lezárult vagy még folyamatban van. A körforgásos gazdaságra vonatkozóan az Európai Bizottság által 2015 decemberében elfogadott cselekvési terv végrehajtásáról átfogó jelentés készült, amely már nyilvánosan elérhető.

Dokumentumok