Sadržaj stranice

Europska komisija donijela je 2015. akcijski plan kako bi se ubrzao prelazak Europe na kružno gospodarstvo, poticala globalna konkurentnost, promicao održiv gospodarski rast te stvorila nova radna mjesta.

Akcijskim planom utvrđene su 54 mjere za „zatvaranje kruga” životnog vijeka proizvoda: od proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina. Utvrđeno je i pet prioritetnih sektora kako bi se prelazak ubrzao diljem lanca vrijednosti proizvoda (plastika, otpad od hrane, kritične sirovine, građevinski otpad, biomasa i materijali na biološkoj osnovi). Pritom se velik naglasak stavlja na izgradnju čvrstih temelja koji mogu omogućiti uspješan razvoj ulaganja i inovacija.

Prelazak se financijski podupire u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova, Obzora 2020., Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) te programa LIFE.

Akcijskim planom promiče se i bliska suradnja s državama članicama, regijama i općinama, poduzećima, istraživačkim tijelima, građanima i drugim dionicima uključenima u kružno gospodarstvo.

Sve 54 mjere u okviru plana u međuvremenu su ostvarene ili se provode. Objavljeno je sveobuhvatno izvješće o provedbi akcijskog plana za kružno gospodarstvo koji je Komisija donijela u prosincu 2015.

Documents