Sadržaj stranice

Europska komisija donijela je nov, ambiciozan paket o kružnom gospodarstvu kako bi pomogla europskim poduzećima i potrošačima da prijeđu na jače gospodarstvo u kojem se resursi koriste na održiviji način i koje je u većoj mjeri kružno.

Predloženim mjerama, kao što su recikliranje i ponovna uporaba, „zatvorit će se krug” životnih ciklusa proizvoda, a korist od toga imat će i okoliš i gospodarstvo. Planovi će omogućiti bolje iskorištavanje svih sirovina, proizvoda i otpada te ostvarivanje njihove najveće vrijednosti, čime će se povećati ušteda energije i smanjiti emisije stakleničkih plinova.

Prijedlozima je obuhvaćen ukupan životni ciklus proizvoda: od proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina. Taj će se prelazak financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz kojih je za gospodarenje otpadom izdvojeno 5,5 milijardi eura. Taj će se iznos dopuniti sa 650 milijuna eura u okviru Obzora 2020. (program EU-a za financiranje istraživanja i inovacija) i ulaganjima u kružno gospodarstvo na nacionalnoj razini.

 

Documents