Sivun sisältö

Euroopan komissio on hyväksynyt kunnianhimoisen kiertotalouspaketin. Sillä autetaan eurooppalaisia yrityksiä ja kuluttajia siirtymään vahvempaan ja toimivampaan kiertotalouteen, jossa resursseja käytetään aiempaa kestävämmällä tavalla.

Ehdotetuilla toimilla lisätään kierrätystä ja uudelleenkäyttöä niin, että ympyrä sulkeutuu ja kattaa tuotteiden koko elinkaaren. Toimista saadaan hyötyä sekä ympäristölle että taloudelle. Suunnitelmien avulla varmistetaan kaikkien raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden maksimaalinen hyöty ja käyttö, edistetään energian säästöjä ja vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä.

Ehdotukset kattavat koko elinkaaren aina tuotannosta ja kulutuksesta jätehuoltoon sekä uusioraaka-aineiden markkinoihin. Tätä siirtymistä tuetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoituksella, johon kuuluu mm. jätehuoltoon tarkoitettu 5,5 miljardin euron tuki, Horisontti 2020 -ohjelmasta (EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma) saatavalla 650 miljoonan euron tuella sekä kansallisella tasolla tehtävillä investoinneilla.

 

Asiakirjat