Sivun sisältö

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2015 toimintasuunnitelman, joka auttaa vauhdittamaan Euroopan siirtymistä kiertotalouteen, vahvistaa EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä, edistää kestävää talouskasvua ja luo uusia työpaikkoja.

Toimintasuunnitelmassa esitetään 54 toimea, joilla päästään nk. suljettuun kiertoon tuotteiden koko elinkaaren osalta aina tuotannosta ja kulutuksesta jätehuoltoon sekä uusioraaka-ainemarkkinoihin. Lisäksi siinä määritetään viisi painopistealuetta (muovit, elintarvikejäte, kriittiset raaka-aineet, rakennus- ja purkujäte sekä biomassa ja biopohjaiset tuotteet), joilla siirtymistä voidaan nopeuttaa arvoketjun kaikissa vaiheissa. Toimintasuunnitelmassa painotetaan myös vahvan perustan luomista investoinneille ja innovaatioille.

Siirtymistä tuetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen, Horisontti 2020 -ohjelman, Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) ja LIFE-ohjelman rahoituksella.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on myös edistää tiivistä yhteistyötä EU:n ja sen jäsenmaiden, alueiden ja kuntien, yritysten, tutkimuslaitosten, yksittäisten kansalaisten ja kaikkien muiden kiertotalouden kehittämiseen osallistuvien sidosryhmien välillä.

 

Kaikki kiertotaloustoimintasuunnitelman 54 toimea ovat nyt joko toteutusvaiheessa tai toteutettu kokonaan, ja komissio on julkaissut laajan kertomuksen suunnitelman täytäntöönpanosta.

 

Asiakirjat