Lehekülje sisu

Euroopa Komisjon võttis vastu uue põhjaliku ringmajanduse paketi, et aidata Euroopa ettevõtjatel ja tarbijatel üle minna tugevamale ning ringmajanduse põhimõtetele toetuvale majandusele, mille puhul vahendeid kasutatakse jätkusuutlikumalt.

Kavandatud meetmed aitavad laialdasema ringlussevõtmise ja korduskasutamise kaudu toote olelusringi n-ö sulgeda, tuues seega kasu nii keskkonnale kui ka majandusele. Nende abil muudetakse kõigi toorainete, toodete ja jäätmete väärtus võimalikult suureks ning kasutatakse neid võimalikult palju ära, säästes energiat ja vähendades kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Ettepanekud hõlmavad toodete kogu olelusringi: alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja teisese tooraine turuni. Ringmajandusele üleminekut toetatakse rahaliselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest, millest 5,5 miljardit eurot eraldatakse jäätmekäitlusele. Lisaks toetatakse seda 650 miljoni euroga programmi „Horisont 2020“ (ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm) vahenditest ning riiklikul tasandil ringmajandusse tehtavate investeeringutega.

 

Dokumendid