Sidens indhold

EU-Kommissionen har vedtaget en ny ambitiøs cirkulær økonomi-pakke, der skal hjælpe europæiske virksomheder og forbrugere med overgangen til en stærkere og mere cirkulær økonomi, hvor ressourcerne udnyttes på en mere bæredygtig måde.

De foreslåede initiativer skal medvirke til at "lukke kredsløbet" i produkters livscyklus via en højere grad af genanvendelse og genudnyttelse og samtidig gavne både miljøet og økonomien. Planen er at få mest mulig økonomisk værdi og nytteværdi ud af alle råvarer og produkter og alt affald og dermed opnå energibesparelser og en reduktion af udledningen af drivhusgasser.

Forslagene dækker hele produktlivscyklussen: lige fra produktion og forbrug til affaldsforvaltning og markedet for sekundære råstoffer. Omstillingen til cirkulær økonomi støttes af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), som har øremærket 5,5 mia. euro til affaldsforvaltning. Derudover ydes der støtte med 650 mio. euro fra Horisont 2020 (EU's finansieringsprogram for forskning og innovation) og nationale investeringer i den cirkulære økonomi.

 

Dokumenter