Sinds de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU te kampen met een gebrek aan investeringen. Er is een gezamenlijke Europese aanpak nodig om de neerwaartse trend te keren en Europa er economisch weer bovenop te helpen. Er zijn voldoende middelen beschikbaar, en die moeten wij overal in de EU mobiliseren om investeringen te ondersteunen. Er is geen simpel, pasklaar antwoord, geen knop die we even kunnen indrukken om groei te genereren, geen universele oplossing.

Het investeringsplan voor Europa, het zogenaamde plan-Juncker, heeft drie doelstellingen: belemmeringen voor investeerders wegnemen, investeringsprojecten onder de aandacht brengen en technisch ondersteunen, en financiële middelen slimmer inzetten. Vanuit die optiek steunt het plan op drie pijlers:

  • Ten eerste het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat EU-garanties verleent om particuliere investeerders aan te trekken. De Commissie werkt hiervoor samen met haar strategische partner, de EIB-groep, (de Europese Investeringsbank).

  • Ten tweede de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal, die investeringsprojecten technische ondersteuning en extra exposure bieden. Dit vergroot de kansen van investeringsplannen om gerealiseerd te worden. De hub is een joint venture met de EIB-groep.

  • Ten derde de vermindering van de regeldruk. Minder bureaucratie is goed voor het ondernemingsklimaat, zowel nationaal als op EU-niveau.