A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az EU-ban a beruházások szintje igen alacsony. Európai szinten közös és összehangolt erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy megfordítsuk a csökkenő tendenciát, és Európát a gazdasági fellendülés pályájára állítsuk. Megfelelő mennyiségben állnak források rendelkezésre, melyeket Unió-szerte mobilizálni kell a beruházások támogatása érdekében. A növekedést nem lehet egy gombnyomással beindítani – a jelenlegi helyzetre nincs egyetlen egyszerű, univerzális megoldás.

Az európai beruházási terv (az ún. Juncker-terv) 3 fő célt szolgál. Arra irányul, hogy: felszámolja a beruházások útjában álló akadályokat, nagyobb láthatóságot biztosítson a beruházási projekteknek és technikai segítséget nyújtson a megvalósításukhoz, gondoskodjon a pénzügyi források átgondoltabb felhasználásáról. A tervet ennek megfelelően három pillér alkotja:

  • Az első, az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA), uniós garanciát biztosít a magánberuházások mobilizálásához. A Bizottság ezen a területen szorosan együttműködik stratégiai partnerével, az Európai Beruházási Bank Csoporttal (EBB-Csoporttal).

  • A második, amelyet az Európai Beruházási Tanácsadó Platform és a Beruházási Projektek Európai Portálja alkot, technikai segítségnyújtás és a beruházási lehetőségek láthatóbbá tétele révén biztosítja, hogy a beruházási projektek ténylegesen megvalósuljanak. A platform az EBB-Csoporttal közös vállalkozás.

  • A harmadik pillért a beruházások útjában álló szabályozási akadályok felszámolása, s ezáltal az üzleti környezet javítása jelenti, nemzeti és uniós szinten egyaránt.