Od početka svjetske gospodarske i financijske krize EU bilježi niske razine ulaganja. Potrebni su zajednički i usklađeni napori na europskoj razini kako bi se taj negativni trend promijenio i kako bi Europa počela bilježiti stabilan gospodarski oporavak. Dostupne su odgovarajuće razine sredstava i one se trebaju mobilizirati diljem EU-a kao potpora ulaganjima. Ne postoji jedno jednostavno rješenje, ni jedan čudotvoran način za poticanje rasta niti rješenje koje bi se moglo primijeniti na sve.

Plan ulaganja za Europu, tzv. Junckerov plan, ima tri cilja: uklanjanje prepreka ulaganjima, osiguravanje veće vidljivosti i tehničke pomoći za projekte ulaganja i pametnije korištenje financijskim sredstvima. Plan se sastoji od tri stupa:

  • Prvi stup čini Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), iz kojeg se osigurava jamstvo EU-a za mobilizaciju privatnih ulaganja. Komisija surađuje sa svojim strateškim partnerom, Grupom Europske investicijske banke (EIB).

  • Drugi stup čine Europski savjetodavni centar za ulaganja i Europski portal projekata ulaganja, koji osiguravaju tehničku pomoć i veću vidljivost prilika za ulaganje, a time pridonose da se predloženi projekti ulaganja ostvare. Savjetodavni centar je zajednički pothvat s Grupom EIB-a.

  • Treći stup čini poboljšanje poslovnog okruženja uklanjanjem regulatornih prepreka ulaganju na nacionalnoj razini i razini EU-a.