Portalul european pentru proiecte de investiții

O punte între proiecte și investitori

Portalul european pentru proiecte de investiții este o platformă on-line care reunește promotorii de proiecte și investitorii. Ea mărește vizibilitatea proiectelor de investiții din Europa și le deschide noi posibilități de finanțare. Aproape am putea spune că seamănă cu un site de dating – face legătura între promotori de proiecte și investitori care altfel nu ar avea șansa să se întâlnească.

Depunerea unui proiect pe Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) este gratuită. Avantaj: acesta devine ușor de găsit de către investitori potențiali din întreaga lume. Atenție! Depunerile de proiecte în cadrul PEPI nu vor fi tratate ca cereri de finanțare în temeiul FEIS sau al altui instrument UE/BEI și nu garantează finanțarea din partea FEIS, a BEI sau a vreunei alte entități.

Portalul PEPI

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții

Sprijin tehnic pentru promotorii de proiecte

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții este un punct unic de acces la o ofertă vastă de servicii de consiliere și de asistență tehnică. Ea reprezintă o inițiativă comună a Comisiei și a BEI, care oferă asistență tehnică și consiliere personalizată promotorilor de proiecte din domeniul public și privat.

Pentru ca serviciile platformei să fie mai accesibile la nivel național și local, BEI și Comisia colaborează îndeaproape cu băncile naționale de promovare, precum și cu alți parteneri internaționali precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Mondială. BEI pregătește în prezent servicii de asistență tehnică mai adaptate nevoilor de la nivel local.

Platforma de consiliere

Depunerea cererilor de finanțare prin FEIS

Pentru a afla cum să depuneți o cerere de finanțare prin FEIS, fie că sunteți o entitate din sectorul privat sau public, o instituție financiară, un fond, o platformă sau un IMM, consultați pagina dedicată de pe site-ul BEI.

Platforme de investiții

Platformele de investiții pot să contribuie la finanțarea proiectelor mai mici și să reunească fonduri din diferite surse pentru a permite investiții diversificate, cu orientare geografică sau tematică. De asemenea, ele pot transforma oportunitățile de investiții mai mici sau locale în investiții atractive din punct de vedere financiar pentru noi grupuri de investitori, de exemplu fondurile de pensii sau investitorii instituționali.

Înființarea platformelor de investiții în cadrul FEIS este o acțiune flexibilă. Atât actorii publici, cât și cei privați pot înființa astfel de platforme (de obicei, aceștia furnizează și o parte a finanțării), forma juridică și structura de finanțare urmând să fie stabilite în funcție de necesitățile proiectelor și de interesele principalilor investitori (cont gestionat, acord de coinvestiții, entitate cu scop special etc.).

Platforma de consiliere poate oferi consiliere specifică în vederea structurării platformelor de investiții. Pentru proiectele avansate, cererea de finanțare prin FEIS pentru înființarea unei platforme de investiții poate fi înaintată direct grupului BEI.

DescarcăPDF - 1.1 MB

Combinarea FEIS cu alte fonduri UE

FEIS poate fi combinat cu alte fonduri UE, în special cu fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), pentru a asigura și mai multe investiții pentru proiectele și regiunile cu mai multe dificultăți în mobilizarea investițiilor private. Comisia a publicat deja orientări concrete cu privire la combinarea fondurilor ESI și FEIS și va continua să simplifice și mai mult cadrul general pentru dezvoltarea unor astfel de combinații.

DescarcăPDF - 1.4 MB