Europos investicinių projektų portalas

Projektų rengėjų ir investuotojų susitikimo vieta

Europos investicinių projektų portalas – tai internetinė platforma, suvedanti projektų rengėjus ir investuotojus. Jis padeda padidinti visos Europos investicinių projektų matomumą ir finansavimo galimybes. Tai yra tarsi internetinė pažinčių platforma, skirta projektų rengėjams ir investuotojams, kurie kitu atveju galbūt ir nesusitiktų.

Pateikus projektą portale (ši paslauga nemokama), jis bus labiau matomas potencialiems investuotojams visame pasaulyje. Pateikimas portale nebus laikomas paraiška gauti finansavimą iš ESIF ar pagal kitas ES / EIB priemones ir negarantuoja nei ESIF, nei EIB, nei kito šaltinio finansavimo.

Prieiga prie portalo

Europos investavimo konsultacijų centras

Techninė parama vienoje prieigos vietoje

Vieno langelio principu veikiantis Europos investavimo konsultacijų centras siūlo įvairias konsultavimo ir techninės paramos paslaugas. Centras įsteigtas bendra Komisijos ir EIB iniciatyva ir privačiojo bei viešojo sektorių projektų rengėjams teikia techninę paramą ir prie jų poreikių pritaikytas konsultacijas.

Kad daugiau centro paslaugų būtų galima teikti nacionaliniu ir vietos lygmenimis, EIB ir Komisija glaudžiai bendradarbiauja su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ir kitais tarptautiniais partneriais, tokiais kaip Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir Pasaulio bankas. EIB rengiasi teikti prie poreikių labiau pritaikytą techninę paramą vietos lygmeniu.

Centro interneto svetainė

Paraiškos dėl ESIF finansavimo

EIB puslapyje paaiškinama, kaip galite kreiptis dėl ESIF finansavimo, nesvarbu, ar esate privatus ar viešojo sektoriaus subjektas, finansų įstaiga, fondas, platforma, ar mažoji arba vidutinė įmonė.

Investavimo platformos

Investavimo platformos gali padėti finansuoti mažesnius projektus ir sujungti lėšas iš įvairių šaltinių, kad būtų sudarytos sąlygos diversifikuotoms tam tikros geografinės ar teminės specifikos investicijoms. Jos taip pat gali padidinti mažesnės apimties ar vietinių investavimo galimybių finansinį patrauklumą naujoms investuotojų grupėms, pavyzdžiui, pensijų fondams ar instituciniams investuotojams.

ESIF investavimo platformų struktūra yra lanksti. Tokias platformas gali steigti tiek viešojo, tiek privačiojo sektorių subjektai (paprastai jie skiria ir dalį finansavimo), o jų teisinė forma ir finansavimo struktūra nustatoma pagal projektų poreikius ir pagrindinius investuotojų interesus (administruojama sąskaita, bendro investavimo susitarimas, specialiosios paskirties įmonė ar kt.).

Dėl investavimo platformų struktūros konkrečiai patarti gali Konsultacijų centras. Pažengusių projektų rengėjai, kad gautų ESIF finansavimą platformai, gali tiesiogiai kreiptis į EIB grupę.

AtsisiųstiPDF - 1.1 MB

Finansavimo iš ESIF ir kitų ES fondų derinimas

Finansavimo iš ESIF ir kitų ES fondų, visų pirma Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų, derinimas gali būti naudingas būdas užtikrinti papildomas investicijas projektams ir regionams, kuriems sunkiau sutelkti privačias investicijas. Komisija jau paskelbė konkrečias ESI fondų ir ESIF paramos derinimo gaires ir toliau stengsis dar supaprastinti bendrą tokio derinimo sistemą.

AtsisiųstiPDF - 1.4 MB