Общо инвестиции

декември 2018 г.

  • Общото финансиране по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в България възлиза на 419 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 1,8 млрд. евро

Инфраструктурни и иновационни проекти

  • пет одобрени проекта, финансирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с подкрепата на ЕФСИ
  • близо 298 млн. евро общо финансиране
  • очаква се то да генерира общи инвестиции в размер на 715 млн. евро

Малки и средни предприятия (МСП)

  • единадесет одобрени споразумения с банки посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ
  • 120 млн. евро общо финансиране
  • очаква се то да генерира около 1,1 млрд. евро инвестиции в близо 6656 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране

Къде се нарежда България сред държавите от ЕС

Примери за подкрепени от ЕФСИ проекти в България

Биовет

  • Подкрепено от ЕФСИ финансиране: 100 милиона евро
  • очаква се то да генерира общи инвестиции в размер на 212 милиона евро

Biovet е глобално дружество, което работи в сферата на здравето на животните. Седалището му се намира в София, България. ЕИБ предоставя заем от 100 млн. евро за увеличаване на производството и на научноизследователската и развойната дейност. Проектът на ЕФСИ включва създаване на две нови съоръжения: съоръжение за ферментация в Пещера (Южна България) и завод в Разград (североизточна България), където ще се произвеждат ваксини за животни. Проектът ще даде възможност на дружеството да извършва научноизследователска и развойна дейност в областта на микробиологията и да разработва нови продукти, като ваксини и ензими, а също така да подобри производствените процеси и изготвянето на лекарствените форми. В резултат на това финансиране ще бъдат създадени 210 работни места в селските райони на България.

Kloshar Bags

Kloshar Bags е стартиращо модно предприятие от София, България. След като създателите на компанията Деян и Наталия поставят основите ѝ, марката бързо привлича интереса на купувачите с помощта на социалните медии, така че скоро двамата искат да разширят дейността на Kloshar Bags. За целта са необходими инвестиции в материали и логистика. Деян и Наталия получават заем от институция за микрофинансиране, който е гарантиран от ЕИФ в рамките на Плана за инвестиции за Европа. Заемът дава възможност на Kloshar Bags да създаде свой онлайн магазин и да увеличи персонала си. В момента компанията изнася чантите си за клиенти от цял свят — като се започне от САЩ и се стигне до Южна Корея.

Карад

Карад е малко предприятие, което внася и продава селскостопански машини в България. Когато решава да разшири своята дейност, Карад успява да получи заем от Сибанк, подкрепен от Плана за инвестиции, за да подобри своята инфраструктура и да внася повече машини. В Карад работят 11 души.

Пълен списък на подкрепените от ЕФСИ проекти, одобрени от ЕИБ

Пълен списък на подкрепените от ЕФСИ споразумения с финансови посредници, подписани от ЕИФ

Документи

СвалиPDF - 231.9 KB