ship containers

Къде се нарежда България сред държавите от ЕС

Общо инвестиции

Към декември 2017 г.

  • Общото финансиране по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в България възлиза на 349 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 1,5 млрд. евро

Инфраструктурни и иновационни проекти

  • три одобрени проекта, финансирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с подкрепата на ЕФСИ
  • близо 281 млн. евро общо финансиране
  • очаква се то да генерира общи инвестиции в размер на 652 млн. евро

Малки и средни предприятия (МСП)

  • девет одобрени споразумения с банки посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ
  • 68 млн. евро общо финансиране
  • очаква се то да генерира около 923 млн. евро инвестиции в близо 6047 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране

 

Примери за подкрепени от ЕФСИ проекти в България

Карад

„Карад“ е малко предприятие, което внася и продава селскостопански машини в България. Когато решава да разшири своята дейност, Карад успява да получи заем от Сибанк, подкрепен от Плана за инвестиции, за да подобри своята инфраструктура и да внася повече машини. В Карад работят 11 души.

 

Българска банка за развитие

  • Подкрепено от ЕФСИ финансиране: 150 млн. евро
  • очаква се то да генерира общи инвестиции в размер на 408 млн. евро

ЕИБ предоставя заем от 150 млн. евро на Българската банка за развитие, средствата от който ще бъдат предоставени на МСП за финансиране на проекти с малък и среден мащаб в България. Част от финансирането е за проекти в области с високо равнище на безработица или за проекти, които се изпълняват от стартиращи предприятия или дружества в стадий на растеж или разширяване на дейността. Средства от заема също така ще бъдат предоставяни на проекти, представени от МСП с по-малко от 10 служители.

 

Пълен списък на подкрепените от ЕФСИ проекти, одобрени от ЕИБ

Пълен списък на подкрепените от ЕФСИ споразумения с финансови посредници, подписани от ЕИФ

Документи

СвалиPDF - 152.1 KB