Več o skladu

Evropski sklad za strateške naložbe je osrednji steber naložbenega načrta za Evropo. Prizadeva si odpraviti pomanjkanje zaupanja in naložb kot posledica gospodarske in finančne krize ter uporabiti likvidna sredstva, ki jih hranijo finančne institucije, podjetja in posamezniki v času, ko primanjkuje javnih finančnih virov.

Komisija sodeluje s strateškim partnerjem, skupino Evropske investicijske banke (EIB). Sklad podpira strateške naložbe na ključnih področjih, denimo v infrastrukturo, energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije, raziskave in inovacije, okolje, kmetijstvo, digitalno tehnologijo, izobraževanje ter projekte na področju zdravstva in sociale. Prav tako pomaga malim podjetjem pri ustanavljanju in širitvi poslovanja z zagotavljanjem tveganega kapitala.

Delovanje sklada

Evropski sklad za strateške naložbe zagotavlja jamstvo EU skupini EIB za varovanje pred prvo izgubo, kar pomeni, da lahko skupina finančno podpre bolj tvegane projekte kot običajno. Neodvisen naložbeni odbor uporablja stroga merila pri odločanju o upravičenosti posameznega projekta do finančne podpore sklada; pri tem ne uporablja kvot – ne po sektorjih ne po državah. Financiranje temelji le na povpraševanju.

EFSI 2.0

Predsednik Juncker je glede na uspešnost sklada v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2016 napovedal, da bo Komisija podaljšala obdobje trajanja in povečala njegovo finančno zmogljivost za spodbuditev naložb, in sicer s tako imenovanim skladom EFSI 2.0. Po predlogu naj bi se tako ciljna vrednost naložb v višini 315 milijard evrov iz prvotnega triletnega obdobja povečala na najmanj pol bilijona evrov do leta 2020. Več poudarka bo tudi na načelu dodatnosti, na čezmejnih projektih, podpori projektom, ki prispevajo k doseganju ciljev COP21, in MSP ter izboljšanju geografske pokritosti sklada. Evropski parlament in države članice so v zaključni fazi pogajanj.

Kako do finančne podpore iz sklada EFSI

Več informacij o finančni podpori iz sklada EFSI boste našli na spletišču Evropske investicijske banke ne glede na to, ali ste zasebno podjetje, subjekt javnega sektorja, finančna institucija, sklad, platforma ali MSP.