Despre FEIS

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este elementul central al planului de investiții pentru Europa. Prin intermediul FEIS, se urmărește să se remedieze lipsa de încredere și de investiții indusă de criza economică și financiară și să se utilizeze lichiditățile instituțiilor financiare, ale întreprinderilor și ale persoanelor fizice în condițiile în care resursele publice sunt limitate.

Comisia lucrează împreună cu partenerul său strategic, Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI). FEIS sprijină investițiile strategice în domenii-cheie precum infrastructura, eficiența energetică și energia din surse regenerabile, cercetarea și inovarea, mediul, agricultura, tehnologia digitală, educația, sănătatea și proiectele sociale. De asemenea, FEIS ajută întreprinderile mici să se lanseze și să se dezvolte, oferindu-le acces la finanțare cu capital de risc.

Cum funcționează?

FEIS este o garanție bugetară a UE, oferindu-i Grupului BEI primul nivel de protecție. Cu alte cuvinte, Grupul BEI este în măsură să ofere finanțare pentru proiecte care prezintă un risc mai ridicat decât în mod normal. Un comitet de investiții independent utilizează criterii stricte pentru a decide dacă un proiect este eligibil pentru sprijin din partea FEIS. Nu există cote în funcție de sector sau de țară. Finanțarea este oferită doar în funcție de cerere.

FEIS 2.0

Ținând cont de succesul FEIS, președintele Juncker a propus în discursul său din 2016 privind Starea Uniunii prelungirea duratei și a capacității sale de stimulare a investițiilor: așa-numitul „FEIS 2.0”. Propunerea va prelungi perioada inițială de 3 ani (cu o țintă de 315 miliarde EUR), mobilizând cel puțin 500 de miliarde de euro în investiții, până în 2020. De asemenea, Comisia dorește să se pună mai mult accentul pe adiționalitate, pe proiectele transfrontaliere și pe cele care contribuie la realizarea angajamentelor COP21, pe sprijinul pentru IMM-uri și pe consolidarea acoperirii geografice a FEIS. Parlamentul European și statele membre se află în etapa finală a negocierilor.

Cum se poate solicita finanțare

Accesați pagina BEI pentru a afla detalii despre cum se poate solicita finanțare din partea FEIS de către entități private sau publice, instituții financiare, fonduri, platforme sau IMM-uri.