Over het EFSI

Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is de hoeksteen van het investeringsplan voor Europa. Het is opgericht om het gebrek aan vertrouwen en investeringen na de economische en financiële crisis weg te werken en in een tijd van schaarse overheidsmiddelen het geld van financiële instellingen, ondernemingen en particulieren te mobiliseren.

De Commissie werkt hiervoor samen met haar strategische partner, de EIB-groep achter de Europese Investeringsbank (EIB). Het EFSI ondersteunt strategische investeringen in essentiële sectoren zoals infrastructuur, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, onderzoek en innovatie, milieu, landbouw, digitale technologie, onderwijs, gezondheidszorg en sociale projecten. Ook helpt het kleinere bedrijven financieel om te starten, te groeien of uit te breiden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het EFSI is een EU-begrotingsgarantie die de EIB-groep een eerste bescherming tegen verlies biedt. Hierdoor kan de EIB-groep ook projecten financieren met een hoger risico dan zij normaal zou aanvaarden. Een onafhankelijk investeringscomité bepaalt aan de hand van strenge criteria of een project voor steun van het EFSI in aanmerking komt. Er zijn geen quota, noch per sector, noch per land. De financiering is volledig vraaggestuurd.

EFSI 2.0

Gezien het succes van het EFSI kondigde voorzitter Juncker in zijn Staat van de Europese Unie 2016 aan dat het wordt verlengd en uitgebreid: "EFSI 2.0". Met dit voorstel werd de initiële looptijd van drie jaar verlengd, en werd het streefdoel van 315 miljard euro opgetrokken tot ten minste 500 miljard euro aan investeringen tegen 2020. Ook moet nog meer de nadruk worden gelegd op complementaire en grensoverschrijdende projecten, COP21-projecten, steun aan het mkb en een groter geografisch bereik van het EFSI. Het Europees Parlement en de lidstaten onderhandelen hierover, ze zitten in de laatste fase.

Hoe financiering aanvragen

Op een speciale pagina van de EIB is te lezen hoe u EFSI-financiering kunt aanvragen, of u nu een overheidsinstantie, grote onderneming, financiële instelling, fonds, platform of mkb-bedrijf vertegenwoordigt.