Apie ESIF

Vienas iš pagrindinių Investicijų plano Europai ramsčių yra Europos strateginių investicijų fondas (ESIF). Juo siekiama spręsti pasitikėjimo ir investicijų trūkumo, kilusio dėl ekonomikos ir finansų krizės, problemą ir panaudoti finansų įstaigų, bendrovių ir privačių asmenų likvidųjį turtą ribotų viešųjų išteklių laikotarpiu.

Komisija bendradarbiauja su savo strategine partnere – Europos investicijų banko (EIB) grupe. ESIF remia strategines investicijas svarbiausiose srityse, tokiose kaip infrastruktūra, energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančioji energija, moksliniai tyrimai ir inovacijos, aplinka, žemės ūkis, skaitmeninės technologijos, švietimas, sveikata ir socialiniai projektai. Teikdamas rizikos finansavimą, jis taip pat padeda steigtis, augti ir plėsti veiklą mažosioms įmonėms.

Kaip jis veikia?

ESIF – tai ES biudžeto garantija, suteikianti EIB grupei apsaugą nuo pirmojo nuostolio. Tai reiškia, kad EIB grupė gali finansuoti rizikingesnius projektus nei paprastai. Nepriklausomas Investicijų komitetas taiko griežtus kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar projektui gali būti teikiama ESIF parama. Nėra jokių kvotų – nei sektoriams, nei šalims. Finansavimas priklauso tik nuo paklausos.

ESIF 2.0

Atsižvelgdamas į ESIF sėkmę, Pirmininkas J.-C. Junckeris 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė apie pasiūlymą pratęsti ESIF įgyvendinimo laikotarpį ir išplėsti jo pajėgumus siekiant dar labiau paskatinti investicijas – vadinamąjį „ESIF 2.0“. Pasiūlymu pradinis trejų metų laikotarpis, per kurį planuota pritraukti 315 mlrd. EUR investicijų, bus pratęstas iki 2020 m., o investicijų vertė turėtų pasiekti ne mažiau kaip pusę trilijono eurų. Juo taip pat siekiama daugiau dėmesio skirti papildomumui, tarpvalstybiniams projektams ir projektams, kuriais padedama vykdyti COP 21 įsipareigojimus, MVĮ paramai ir ESIF geografinės aprėpties didinimui. Šiuo metu vyksta galutinis Europos Parlamento ir valstybių narių derybų etapas.

Kaip kreiptis dėl finansavimo?

EIB puslapyje paaiškinama, kaip galite kreiptis dėl ESIF finansavimo, nesvarbu, ar esate privataus, ar viešojo sektoriaus subjektas, finansų įstaiga, fondas, platforma ar mažoji arba vidutinė įmonė.