O Europskom fondu za strateška ulaganja

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) okosnica je Plana ulaganja za Europu. Cilj mu je riješiti problem nedostatka povjerenja i ulaganja koji je posljedica gospodarske i financijske krize te iskoristiti likvidnost koju posjeduju financijske institucije, trgovačka društva i pojedinci u vrijeme kada su javni resursi sve oskudniji.

Komisija surađuje sa svojim strateškim partnerom, Grupom Europske investicijske banke (EIB). EFSU podržava strateška ulaganja u ključnim područjima kao što su infrastruktura, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, istraživanje i inovacije, zaštita okoliša, poljoprivreda, digitalne tehnologije, obrazovanje, zdravstvo i socijalni projekti. Pružanjem rizičnog financiranja pomaže i pokretanje, rast i razvoj malih poduzeća.

Kako to funkcionira?

EFSU je proračunsko jamstvo EU-a kojim se Grupi EIB-a osigurava zaštita od prvih gubitaka. To znači da Grupa EIB-a može osigurati financiranje za projekte koji su rizičniji od onih koje bi inače financirala. Neovisni odbor za ulaganja služi se strogim kriterijima prilikom odlučivanja je li neki projekt prihvatljiv za potporu EFSU-a. Pritom ne postoje kvote ni po sektoru ni po zemlji. Financiranje se temelji isključivo na potražnji.

EFSU 2.0

S obzirom na uspjeh EFSU-a predsjednik Juncker u svojem je govoru o stanju Unije 2016. najavio prijedlog produljenja njegova trajanja i kapaciteta za daljnje poticanje ulaganja: riječ je o takozvanom „EFSU-u 2.0”. Prijedlogom se od početnog trogodišnjeg razdoblja s ciljem od 315 milijardi eura prelazi na barem pola bilijuna eura ulaganja do 2020. Uz to, njime se nastoji staviti veći naglasak na komplementarnost, prekogranične projekte i projekte koji pridonose ostvarenju obveza preuzetih na konferenciji COP21, potporu MSP-ovima i jačanje geografske pokrivenosti EFSU-a. Europski parlament i države članice u završnoj su fazi pregovora.

Kako zatražiti financiranje

Na ovoj stranici EIB-a objašnjeno je kako se možete prijaviti za financiranje u okviru EFSU-a ovisno o tome jeste li subjekt iz privatnog ili javnog sektora, financijska institucija, fond, platforma za ulaganja ili MSP.