Om EFSI

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er det centrale element i Investeringsplanen for Europa. Den har til formål at afhjælpe den manglende tillid og de manglende investeringer, som var et resultat af den økonomiske og finansielle krise, og at udnytte den likviditet, der findes hos de finansielle institutioner, i erhvervslivet og blandt enkeltpersoner i en tid med knappe offentlige midler.

Kommissionen arbejder sammen med sin strategiske partner, Den Europæiske Investeringsbankgruppe (EIB-gruppen). EFSI støtter strategiske investeringer inden for nøgleområder som infrastruktur, energieffektivitet og vedvarende energi, forskning og innovation, miljø, landbrug, digital teknologi, uddannelse, sundhed og sociale projekter. Fonden hjælper også små virksomheder med at starte op, vokse og udvide ved at yde risikofinansiering.

Hvordan fungerer det?

EFSI er en EU-finansieret garanti, som giver EIB-gruppen en "first-loss"-beskyttelse. Det vil sige, at EIB-gruppen kan yde finansiering til mere risikobetonede projekter, end de ellers ville kunne. Et uafhængigt investeringsudvalg anvender strenge kriterier for at afgøre, om et projekt er berettiget til EFSI-støtte. Der er ingen kvoter – hverken pr. sektor eller pr. land. Finansieringen styres udelukkende af behovet.

IMAGE 2.0

På grund af EFSI's store succes foreslog Kommissionsformand Juncker i sin tale om Unionens tilstand 2016 at forlænge fondens varighed og forøge dens kapacitet for yderligere at fremme investeringer: den såkaldte EFSI 2.0. Med forslaget forlænges den oprindelige treårsperiode frem til 2020, og det oprindelige investeringsmål på 315 mia. euro forhøjes til mindst en halv billion euro. Der lægges også større vægt på additionalitet, projekter på tværs af lande og projekter, som bidrager til at nå COP21-forpligtelserne, støtte til SMV'er og forbedring af EFSI's geografiske dækning. Europa-Parlamentet og medlemslandene er i gang med at afslutte forhandlingerne.

Hvordan søger man støtte?

På denne side om EIB kan du læse om,. hvordan du søger om EFSI-finansiering, uanset om du er privatperson, et offentligt organ, en finansiel institution, find, platform eller SMV.